Het CAK (ei­gen bij­dra­ge)

Woont u in een zorginstelling? Dan moet u een eigen bijdrage betalen voor de Wet langdurige zorg (Wlz).
Het CAK int de eigen bijdrage voor de Wlz in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de gemeenten.

Met de eigen bijdrage betaalt u mee aan de kosten van de zorg. Deze eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. In deze folder legt het CAK uit hoe zij uw eigen bijdrage berekenen. En hoe u de eigen bijdrage kunt betalen.

CAK Ei­gen bij­dra­ge 2019

Lees: CAK Eigen bijdrage 2019

CAK Eigen bijdrage 2019

Woont u in een zorginstelling? Dan moet u een eigen bijdrage betalen voor de Wet langdurige zorg (Wlz).
Het CAK int de eigen bijdrage voor de Wlz in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de gemeenten.

Met de eigen bijdrage betaalt u mee aan de kosten van de zorg. Deze eigen bijdrage betaalt u aan het CAK. Op de website van het CAK wordt uitgelegd hoe zij uw eigen bijdrage berekenen, en hoe u de eigen bijdrage kunt betalen.

Kijk voor meer informatie op www.hetcak.nl