Kerkdiensten

Op de locatie Maartenshof wordt iedere week op zondag een kerkdienst georganiseerd in de Kapel (1e etage). Voor cliënten die op de psychogeriatrische afdeling wonen in Maartenshof is er op de dinsdagmiddag van de even weken een kerkdienst in de kapel.

In Innersdijk wordt iedere zondag een kerkdienst gehouden in de Activiteitenruimte (BG). Het halen en brengen kan worden verzorgd door vrijwilligers of iemand van de verzorging.

Op de locaties Bloemhof en A.G. Wildervanck zijn geen kerkdiensten.